ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

  • Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων "Υπηρεσίες Αποθήκευσης Φαρμακευτικών Προιόντων και Επικόλλησης Ταινιών Γνησιότητας (Ε.Ο.Φ)"

  • Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων "Αποθήκευση και Διανομή Ιατροτεχνολογικών Προϊόντων για λογαριασμό Τρίτων'' 

  • ISO EN 9001: 2015

  • Απόφαση αριθ. 1348/04 του Υπουργείου Υγείας και Πρόνοιας